An Toàn Lao Động

I.    MỤC ĐÍCH BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG
·    Bảo đảm cho nhân viên và người lao động làm việc trong môi trường an toàn ,,đảm bảo về vệ sinh,điều kiện sinh hoạt nhằm nâng cao sức khỏe
·    Giảm thiểu tối đa các rủi ro khi tham gia hoạt động xây dựng.
·    Góp phần vào việc bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nhân lực cho công ty.

II.    CHÍNH SÁCH  BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG
·    Trang bị các phương tiện lao động,bảo hộ lao động cho người lao động khi làm việc ,đặc biệt các công trình đòi hỏi bảo hộ lao động khắt khe
·    Thông báo ,thông tin ,các foster trực tiếp tại các công trình nhằm nhắc nhở thường xuyên nhân viên chấp hành đúng các quy định về an toan lao động
·    Được hướng dẫn và quản lý chặt chẽ bời các leader có tay nghề cao,dày dạn kinh nghiệm.
·    Không ngừng áp dụng các quy định mới về an toàn lao động ,các thiết bị bảo hộ lao động tốt nhất.

III.   QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THỰC HIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG
·    Người lao động tại công ty có quyền lợi trực tiếp cho bản thân khi thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hộ lao động nhằm bảo vệ tốt nhất cho bản thân .
.    Có nghĩa vụ nhắc nhở , hướng dẫn người lao động khác đảm bảo về an toan lao động nhằm bảo vệ lợi ích không chỉ cho bản thân người lao động khác mà cho chính bản thân mình .

 

FACEBOOK LIKE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  •   Đang online:  8
  •   Đã online:  65496